نبولایزر

نبولایزر وسیله ای برای رساندن دارو از طریق استنشاق به قسمت های مختلف دستگاه تنفسی است. این درمان، بخصوص در وضعیت‌هایی مانند آسم و برونشیت شدید، بسیار مؤثر است و به دلیل سریع بودن تأثیر دارو و جلوگیری از تأثیر آن بر بافت های دیگر بدن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.ادامه مطلب

نمایش یک نتیجه