نبولایزر

دستگاه نبولایزر وسیله ای برای رساندن دارو از طریق استنشاق به قسمت های مختلف دستگاه تنفسی است. این درمان، بخصوص در وضعیت‌هایی مانند آسم و برونشیت شدید، بسیار مؤثر است و به دلیل سریع بودن تأثیر دارو و جلوگیری از تأثیر آن بر بافت های دیگر بدن، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مزایای دستگاه نبولایزر

یکی از مهمترین قسمت های دستگاه تنفسی در بدن هر انسان، ریه است. همه ما می دانیم کار اصلی ریه در بدن تامین اکسیژن مورد نیاز و تبدیل آن به دی اکسید کربن است. یکی از مزایای دستگاه نبولایزر آن است که، اگر دستگاه تنفسی و یا ریه دچار بیماری هایی مانند آسم ، فیبروز سیستیک ، آمیفیزم و … شود، درمان آن بر عهده نبولایزر است.

کاربرد و موارد استفاده از نبولایزر تراپی:

آسم، COPD بیماری انسدادی مزمن ریه ، فیبروز کیستیک و سایر بیماری های مزمن و التهابی ریه توسط دستگاه نبولایزر قابل درمان هستند. نکته قابل توجه آن که نبولایزرها هم در بیمارستان و هم در خانه استفاده می شود. اغلب نبولایزرها، پنوماتیک (فعال شده توسط هوای فشرده) یا اولتراسونیک هستند. هر دو روش، ذرات مرطوب آب را برای نشاندن داروها در ریه ها ایجاد می کنند. نبولایزر گرمایی، ذرات آبِ گرم را برای بیمارانی که با اراده خود تنفس می کنند، فراهم می کند. چرا که برخی بیماران، با تنفس هوای سرد اسپاسم برونشی پیدا می کنند و هوا یا اکسیژن تنفسی آن ها باید گرم شود.

عملکرد دستگاه نبولایزر

روش کار این دستگاه بدین گونه است: ابتدا آب را به ذرات بسیار ریزی تقسیم می کند. این عمل توسط اکسیژن فشرده شده موجود در کمپرس هوا انجام می شود. این گاز که ترکیبی از اکسیژن و آب است با فشار بسیار زیادی از بالای یک لوله مویین عبور می کند، در این صورت محلول دارو از لوله بالا می آید و ازقسمت انتهایی به بیمار می رسد.

انواع دستگاه نبولایزر

نبولایزرها به دو گروه کلی الکتریکال و مکانیکال تقسیم می شوند.

تکنولوژی مش کپ : به اندازه 2 تا 6 میکرون باید کوچک شود تا تاثیر خود را بر برونشیول ها بگذارد.

پنوماتیک (فعال شده توسط هوای فشرده): این اجزاء باید به اندازه‌های حداقل ۵ تا ۱۰میکرون تبدیل شوند تا ذرات نبولایز شده دارو به برونشیول‌ها را برساند.

اولتراسونیک: کوچک شدن اندازه ذرات دارو بستگی به نوع دارو و جایگاه اثر آن‌ها خواهد داشت درصورتیکه این دارو به ذرات حدود نیم تا ۲ میکرون تبدیل شوند بر آلوئولها اثر خواهند گذاشت.

نمایش 6 نتیجه