ساکشن

در پزشکی، دستگاه ها گاهی لازم است تا مکش انجام دهند. مکش ممکن است برای تمیز کردن راه هوایی خون، بزاق، استفراغ یا سایر ترشحات استفاده شود تا بیمار بتواند به راحتی نفس بکشد.ادامه مطلب

نمایش 4 نتیجه