اسپیرومتر

هیچ محصولی یافت نشد.

اسپیرومتر
اسپیرومتر دستگاه تست پزشکی جهت اندازه گیری حجم هوای دم و باز دم و اندازه گیری حجم و ظرفیت ریوی است. به تست و عمل انجام شده توسط اسپیرومتر، اسپیرومتری گفته می شود. این دستگاه، جهت اندازه گرفتن میزان تنفس اکسیژن از هوای محیط و انتشار آن به سلول های بدن برای انجام فعالیت های متابولیک و همچنین دفع دی اکسید کربن حاصل از متابولیسم به کار می رود.

توضیحات
امروزه به دلیل سبک زندگی، آلودگی هوا، فشارهای عصبی و شغلی و مصرف سیگار، بیماری های ریوی شیوع روزافزون دارند. در این شرایط ابزارهای ارزیابی عملکرد ریه از جمله اسپیرومتر در فرآیند تشخیص و درمان بیماری هایی مانند آسم و بیماری مزمن ریوی، برونشیت مزمن و فیبروز ریه جایگاه کلیدی دارد. این ارزیابی منوط به کیفیت دستگاه اسپیرومتری و میزان آگاهی و تخصص کارشناس آن دارد. اسپیرومتر همچنین ظرفیت حیاتی اکسیژن را تعیین می کند و دی اکسید کربن خارج شده از ریه را اندازه گیری می کند و عملکرد هر یک از ریه ها را جداگانه بررسی می کند. برگه ای که در نهایت به عنوان نتیجه تست اعلام می شود اسپیروگرام نام دارد.

فاکتورهای قابل اندازه گیری

در کنار سنجش حجم و ظرفیت ریه، می توان سرعت خروج گاز ها از ریه را نیز مشخص کرد. بعضی از اندازه گیری های اسپیرومتر عبارتند از: ظرفیت حیاتی اجباری (FVC) میزان هوایی است که می توانید در هنگام بازدم از ریه خارج کنید. اگر این میزان هوا از حد استاندارد کم تر باشد نشان دهنده تنگی نفس است. از فاکتورهای دیگر حجم اجبار بازدمی (FEV-1) است که برابر با حجم هوایی است که از ریه ها در یک ثانیه خارج می شود و نشان دهنده شدت مشکلات ریوی در بیمار است. از دیگر این فاکتور ها می توان به FEF، PEF، LTN و .. اشاره کرد.

اطلاعات بیشتر ...