مطب و بیمارستان

فیلـتر

نمایش 1–24 از 128 نتیجه

مطب و بیمارستان

فعالیت اصلی مطب ها و بیمارستان ها در زمینه ی افزايش کیفیت درمان در مراکز درمانی و مراقبت های بهداشتی در سرتاسر کشور می باشد.

بر چه اساسی کیفیت در خدمات درمان را در مطب و بیمارستان ها بررسی کنیم؟

براساس مدل استاندارد Buyukozkan و همکاران(2011 ) که شش عامل ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، تضمین، همدلی و تخصص گرایی به عنوان عوامل کیفیت در خدمات درمانی معرفی شدند.

يافته ها و مطالعات بالینی نشان دادند که در بین این شش عامل کیفیت در خدمات درمانی، چهار عامل ملموسات، پاسخگویی، همدلی و تخصص گرایی در رضایتمندی بیماران بسیار موثر بودند در حالی که دو متغير اعتماد و تضمین در افزایش رضایتمندی بيماران تاثیر چندانی نداشتند.

تعریف 4 عامل موثر بر کیفیت در خدمات درمانی عبارتند از‌؛

عامل همدلی که شامل توجه ویژه به بیماران بستری در بیمارستان است.

عامل ملموسات که شامل فراهم نمودن تجهیزات و امکانات به روز می باشد.

عامل پاسخگویی که به پاسخ آنی به نیازهای بیماران گفته می شود.

و عامل تخصص گرایی که با تجهیز نیروی انسانی متخصص و مهارت دیده که همگی در به دست آوردن رضایت بیماران تلاش می کنند.

بخشهای  مطب و بیمارستان

1.بخش داخلی

2.بخش جراحی

3.بخش مراقبت‌های ویژه

4.بخش اورژانس

5.بخش آزمایشگاه

6.بخش رادیولوژی (شاملسی‌تی_اسکن، ام‌آرآی، پرتونگاری، سونوگرافی و…)

7.بخش دیالیز

8.بخش CCU و ICU

9.بخش زنان

10.بخش فیزیوتراپی

11.بخش اطفال

12.بخش عفونی

13.بخش سوختگی

14.بخش روانی

15.اتاق عمل

16.بخش استریلS.R

اطلاعات بیشتر ...