تشک مواج سلولی

تشک مواج سلولی برای درمان و جلوگیری از زخم بستر کاربرد دارد و به نام های تشک زخم بستر ، تشک بیمار و تشک مواج زخم بستر شناخت می شود. ادامه مطلب

نمایش 3 نتیجه